การพิจารณาคดีไอน์ซัทซ์กรุพเพิน

การพิจารณาคดีไอน์ซัทซ์กรุพเพิน (เยอรมัน: Einsatzgruppen-Prozess) หรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า คดีระหว่างสหรัฐอเมริกา กับอ็อทโท โอเลินดอร์ฟ และพวก (อังกฤษ: The United States of America vs. Otto Ohlendorf, et al.) เป็นวาระเก้าในสิบสองวาระของการพิจารณาคดีสำหรับอาชญากรรมสงครามที่อำนาจสหรัฐได้จัดขึ้นในเขตยึดครองของตนในประเทศเยอรมนีในเนือร์นแบร์ค หลังสงครามโลกครั้งที่สอง การพิจารณาคดีสิบสองครั้งทังหมดนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นก่อนโดยศาลทหารสหรัฐ ไม่ใช่ศาลทหารระหว่างประเทศ พวกเขาได้ทำขึ้นในห้องเดียวกันที่วังสันติภาพ การพิจารณาคดีสิบสองของสหรัฐเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "การพิจารณาดีที่เนือร์นแบร์คภายหลัง" หรือเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น เป็น "การพิจารณาคดีอาชญากรสงครามก่อนศาลทหารเนือร์นแบร์ค"

การพิจารณาคดีไอน์ซัทซ์กรุพเพิน
Otto-Ohlendorf-Heinz-Jost.jpg
อ็อทโท โอเลินดอร์ฟและไฮนทซ์ โยสท์
Otto Ohlendorf Testimony.jpg
โอเลินดอร์ฟขึ้นแก้ต่าง
PaulBlobel1948.jpg
เพาล์ โบเบล ถูกตัดสินให้ประหารชีวิต