บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

การปีนเขา (อังกฤษ: Mountaineering) เป็นกีฬาหรืองานอดิเรกหรือการท่องเที่ยวหรืออาชีพของการเดินหรือปีนภูเขา ประกอบไปด้วยส่วนที่สำคัญ 2 ส่วนคือ การเดินทางผ่านหิน และ การเดินทางผ่านหิมะ ซึ่งจะขึ้นกับเส้นทางของการปีนเขา ทั้งการเดินทางผ่านหินและหิมะต้องอาศัยทั้งทักษะทางกายภาพ เทคนิคและอุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมถึงประสบการณ์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก

อ้างอิงแก้ไข

  • Don Graydon และ Kurt Hanson, Mountaineering: The Freedom of the Hills, สำนักพิมพ์ Mountaineers Books

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข