การประจักษ์ของพระแม่มารีย์

การประจักษ์ของพระแม่มารีย์[1] (อังกฤษ: Marian apparition) หมายถึง การที่พระแม่มารีย์ (มารดาพระเยซู) หลังจากจบชีวิตบนโลกนี้แล้ว ได้มาปรากฏให้บางคนได้เห็น[2] ซึ่งรับรู้ได้ทางประสาทสัมผัสหรือทางความรู้สึก คริสตชนเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่พระเป็นเจ้าทรงอนุมัติให้เกิดขึ้น[3] คริสตจักรจึงกำหนดให้มีวันฉลอง ตั้งสักการสถาน และถวายสมัญญาแก่แม่พระเพื่อแสดงการยกย่องแม่พระตามโอกาส อย่างไรก็ตามคริสตจักรไม่ถือว่าเรื่องนี้เป็นข้อความเชื่อ[3]

หน้าหนึ่งจาก Ilustração Portuguesa (1917) รายงานเหตุการณ์แม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา

การประจักษ์ของพระแม่มารีย์ที่ได้รับการรับรองจากสมณะกระทรวงหลักความเชื่อมี ดังนี้ (ในที่นี้อิงจากการรับรองของคริสตจักรโรมันคาทอลิก

 1. แม่พระประจักษ์ที่กัวดาลูเป ค.ศ. 1531
 2. แม่พระประจักษ์ที่โล ค.ศ. 1664–1718
 3. แม่พระเหรียญอัศจรรย์ ค.ศ. 1830
 4. แม่พระประจักษ์ที่ลาซาแล็ต ค.ศ. 1846
 5. แม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด ค.ศ. 1858
 6. แม่พระประจักษ์ที่ปงแม็ง ค.ศ. 1871
 7. แม่พระประจักษ์ที่น็อก ค.ศ. 1879
 8. แม่พระประจักษ์ที่ฟาตีมา ค.ศ. 1917
 9. แม่พระประจักษ์ที่โบแร็ง ค.ศ. 1932-1933
 10. แม่พระประจักษ์ที่บาเนอ ค.ศ. 1933

นอกจากนี้ยังมีรายงานแม่พระประจักษ์อีกหลายครั้งที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากคริสตจักร เช่น แม่พระประจักษ์ที่อากิตะ แม่พระสุขภาพดี (แม่พระประจักษ์ที่ทมิฬนาทุ) เป็นต้น

อ้างอิง แก้

เชิงอรรถ
 1. Frederick Jelly and Michael Smith Foster. "Apparitions and Appearances". Catholic Online. สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 2. พระนางมารีย์ หนทางสู่พระเยซูคริสตเจ้า, หน้า 113 (เชิงอรรถ)
 3. 3.0 3.1 "การประจักษ์ (Apparition)". แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ. 27 สิงหาคม 2556. สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
บรรณานุกรม