การปฏิรูปศาสนา

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

การปฏิรูปศาสนา อาจหมายถึงการปฏิรูปทางศาสนาคริสต์ที่สำคัญๆในประวัติศาสตร์ยุโรป ซึ่งมีหลายครั้ง ได้แก่

และอาจจะหมายถึงการปฏิรูปศาสนาอื่น ๆ ได้อีก

อ้างอิงแก้ไข

  1. Simon, Edith (1966). Great Ages of Man: The Reformation. Time-Life Books. pp. 120–121. ISBN 0662278208.

ดูเพิ่มแก้ไข