การฝังพระเยซู (อังกฤษ: Burial of Jesus) หมายการฝังพระศพของพระเยซูภายหลังการตรึงกางเขนตามที่ถูกอธิบายไว้ในพันธสัญญาใหม่ และตามพระวรสารแล้ว ร่างของพระองค์ถูกจัดวางไว้ในหลุมโดยชายที่ชื่อว่าโยเซฟชาวอาริมาเธีย

ภาพ การบรรจุพระคริสต์ โดย คาราวัจโจ

ภาพเขียนที่มีชื่อเสียงในหัวข้อนี้ก็ได้แก่:

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ บรรจุพระเยซู