การถ่ายทอดสด

การที่สื่อต่าง ๆ (วิทยุ, โทรทัศน์, บล็อก, สด และการส่งต่อเนื่อง) ออกอากาศทันทีอย่างมีนัยสำคัญ

การออกอากาศสด หรือที่เรียกว่า การถ่ายทอดสด (อังกฤษ: Live broadcasting) โดยทั่วไปหมายถึงการที่สื่อประเภทต่าง ๆ ออกอากาศทันทีอย่างมีนัยสำคัญ

ตัวอย่างสื่อที่พบเห็นทั่วไปของการถ่ายทอดสด คือ รายการข่าว หรือการออกอากาศข่าว

การถ่ายทอดสดประเภทอื่น ๆ ได้แก่