การติดพัน, การเข้าปะทะ, การเข้าโจมตี หรือการรบปะทะ (อังกฤษ: Engagement) หมายถึง การสู้รบระหว่างกองกำลังสองฝ่าย โดยกองกำลังของทั้งสองฝ่ายจะต้องมีขนาดใหญ่กว่ากองร้อย แต่มีขนาดเล็กกว่ากองพล ซึ่งได้รับมอบหมายหรือดำเนินการตามภารกิจ การติดพันเริ่มต้นขึ้นเมื่อฝ่ายโจมตีเริ่มต้นการสู้รบเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของตน และจะสิ้นสุดเมื่อฝ่ายโจมตีประสบความสำเร็จ หรือล้มเลิกความพยายามในการบรรลุเป้าหมาย หรือเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายได้รับกำลังเสริมที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นการติดพันครั้งใหม่ต่อไป[1]

การติดพันมักจะเป็นส่วนหนึ่งของยุทธการ โดยปกติแล้ว การติดพันจะกินเวลาไม่เกิน 1-2 วัน หรือแม้กระทั่งไม่กี่ชั่วโมง และมีน้อยครั้งที่จะใช้เวลานานเกินกว่า 5 วัน[2] ในการรบระดับดังกล่าว ขอบเขตอาวุธทางยุทธวิธีและระบบการสนับสนุนจึงมีความสำคัญมากต่อกำลังพลและผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายมาก[3]

อ้างอิง แก้

  1. p.65, Dupuy
  2. p.67, Simpkin
  3. pp.65-66, Dupuy

ดูเพิ่ม แก้

  • T.N. Dupuy (Col. ret.), Understanding war: History and Theory of combat, Leo Cooper, London, 1992
  • Richard Simpkin, Race to the Swift: Thoughts on Twenty-first Century Warfare. Foreword by Donn A. Starry. London: Brassey's Defence, 1985. ISBN 0-08-031170-9.