การคลอดทางช่องคลอด

การคลอดทางช่องคลอดหมายถึงการคลอดทารกผ่านทางช่องคลอดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รวมถึงมนุษย์ด้วย เป็นขั้นตอนปกติของการเกิดของสิ่งมีชีวิตที่เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด ยกเว้น monotreme ซึ่งอาศัยการวางไข่

การคลอดทางช่องคลอดอาจแบ่งได้เป็น

  • การคลอดเองทางช่องคลอด (spontaneous vaginal delivery) หญิงตั้งครรภ์เข้าสู่กระบวนการคลอดโดยไม่อาศัยการเหนี่ยวนำโดยยาหรือหัตถการอื่นๆ การคลอดดำเนินไปตามธรรมชาติโดยไม่มีการใช้เครื่องมือหรือหัตถการเช่น การใช้คีม การใช้ตัวดูดสุญญากาศ หรือการผ่าตัดคลอด
  • การคลอดทางช่องคลอดโดยอาศัยการช่วยคลอด (assisted vaginal delivery) หรือการคลอดทางช่องคลอดโดยอาศัยเครื่องมือ (instrumental vaginal delivery) หญิงตั้งครรภ์เข้าสู่กระบวนการคลอด โดยอาจอาศัยหรือไม่อาศัยการชักนำ (induction) หรือเร่งการคลอด (augmentatino) โดยยาหรือหัตถการ และจำเป็นต้องใช้การช่วยคลอดด้วยเครื่องมือหรือหัตถการ เช่น การใช้คีม หรือตัวดูดสุญญากาศ แต่ไม่ใช่การผ่าตัดคลอด
  • การคลอดทางช่องคลอดโดยมีการชักนำ (induced vaginal delivery) หญิงตั้งครรภ์ที่ยังไม่เข้าสู่ระยะคลอด ได้รับการชักนำให้เข้าสู่ระยะคลอดโดยยาหรือหัตถการ เช่น การเจาะถุงน้ำคร่ำ (artificial rupture of membrane)
  • การคลอดปกติทางช่องคลอด (normal vaginal delivery) หมายถึงการคลอดทางช่องคลอด ไม่ว่าจะอาศัยหรือไม่อาศัยการช่วยหรือหัตถการ ชักนำหรือไม่ชักนำก็ตาม แต่ไม่ได้ใช้การผ่าตัดคลอด ส่วนใหญ่ใช้ในทางสถิติเพื่อแยกจากการผ่าตัดคลอด