การก่อการกำเริบในเชชเนีย-อิงกูเชเตีย ค.ศ. 1940–1944

การก่อการกำเริบในเชชเนีย-อิงกูเชเตีย ค.ศ. 1940–1944 เป็นเหตุการณ์การประท้วงต่อต้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองโซเวียตในสาธารณรัฐปกครองตนเองสังคมนิยมโซเวียตเชเชน-อิงกุช เริ่มต้นในช่วงแรกของเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1941 ภายใต้การนำของ Khasan Israilov ซึ่งได้อ่อนแอลงในปี ค.ศ. 1942 ในช่วงที่เยอรมนีบุกครองคอเคซัสเหนือและได้ยุติลงในช่วงต้นปี ค.ศ. 1944 ด้วยการกักกันทั้งหมดและเนรเทศต่อประชาชนชาว Vainakh (ชาวเชเชนและชาวอิงกุช) จากดินแดนพื้นเมืองของพวกเขารวมทั้งจากพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งสหภาพโซเวียต ส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตของพลเรือนอย่างน้อย 144,000 คน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายต่อต้านที่แตกกระจัดกระจายได้ไปอยู่บนภูเขานับจากนั้นเป็นต้นมาของปี

การก่อการกำเริบในเชเชน ปี ค.ศ. 1940–44
เป็นส่วนหนึ่งของ สงครามโลกครั้งที่สองและความขัดแย้งเชชเนีย-รัสเซีย
วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1940 – 15 ธันวาคม ค.ศ. 1944
สถานที่ สาธารณรัฐปกครองตนเองสังคมนิยมโซเวียตเชเชน-อิงกุช และส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐปกครองตนเองสังคมนิยมโซเวียตดาเกสถาน, สหภาพโซเวียต
ผลลัพธ์ สหภาพโซเวียตชนะ
คู่ขัดแย้ง
Provisional Popular Revolutionary Government of Chechnya-Ingushetia
Supported by:
นาซีเยอรมนี Germany (1942)
 สหภาพโซเวียต
ผู้บัญชาการหรือผู้นำ
Khasan Israilov 
Mairbek Sheripov 
Lt. Gen Vasily Khomenko 
(NKVD)

อ้างอิงแก้ไข