ยุทธการที่คอเคซัส

ยุทธการที่คอเคซัสเป็นชื่อที่ถูกตั้งขึ้นให้เป็นหนึ่งในปฏิบัติการของฝ่ายอักษะและฝ่ายโซเวียตในบริเวณเทือกเขาคอเคซัสของแนวรบด้านตะวันออกในสงครามโลกครั้งที่สอง.เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1942,ทหารเยอรมันได้เข้ายึดรอสตอฟ-ออน-ดอน,ดินแดนรัสเซีย,ได้ทำการเปิดพื้นที่คอเคซัสทางตอนใต้ของสหภาพโซเวียต,และแหล่งบ่อน้ำมันที่อยู่ห่างไกลออกไปคือ เมียคอฟ, Grozny, และท้ายสุดคือบากู,ไปจนถึงเยอรมัน,เมื่อสองวันก่อน,อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ได้ออกคำสั่งให้เปิดปฏิบัติการดังกล่าวในการเข้าถึงบริเวณเทือกเขาคอเคซัส,ซึ่งได้ตั้งชื่อว่า ปฏิบัติการ Edelweiß.

ยุทธการที่คอเคซัส
เป็นส่วนหนึ่งของ แนวรบด้านตะวันออกของสงครามโลกครั้งที่สอง
Eastern Front 1942-05 to 1942-11.png
เยอรมันได้ทำการบุกในช่วงฤดูร้อนในปี ค.ศ. 1942.
วันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1942 – 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1944
สถานที่ เทือกเขาที่กว้างใหญ่ของ คอเคซัส, สหภาพโซเวียต
ผลลัพธ์ ฝ่ายอักษะได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่ในปี ค.ศ. 1943
คู่ขัดแย้ง
 เยอรมนี
 อิตาลี
 โรมาเนีย
 บัลแกเรีย[1]
 สหภาพโซเวียต

อ้างอิงแก้ไข

  1. Hayward 1998, pp. 50–51: Allowed German and Italian warships to use Bulgarian ports for operations in the Black Sea.