กายทุจริต (อ่านว่า กายะ-) แปลว่า การประพฤติชั่วทางกาย การประพฤติชั่วด้วยกาย

กายทุจริต เป็นการทำความชั่วทำความผิดทางกาย คือด้วยการกระทำของกาย จัดเป็นบาปมิใช่บุญ ก่อทุกข์โทษให้ทั้งในปัจจุบันและภพชาติต่อไป

กายทุจริต มี 3 อย่าง คือ

  1. ฆ่าสัตว์ คือการทำให้สัตว์สิ้นชีวิต รวมถึงการทรมาน จองจำ กักขังสัตว์ให้เดือดร้อน
  2. ลักทรัพย์ คือการขโมยหยิบฉวย รวมถึงการเบียดบัง ฉ้อ โกงทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตน เป็นต้น
  3. ประพฤติผิดในกาม คือการล่วงละเมิดคู่ครองของผู้อื่น การมีเพศสัมพันธ์กับคนต้องห้าม

อ้างอิง แก้