กางเขนอัศวินแห่งกางเขนเหล็ก

รางวัลทางทหารของนาซีเยอรมนี

กางเขนอัศวินแห่งกางเขนเหล็ก (เยอรมัน: Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes) หรือเรียกอย่างสั้นว่า กางเขนอัศวิน (Ritterkreuz) เป็นบำเหน็จความชอบขั้นสูงสุดในกองกำลังทหารและกึ่งทหารของนาซีเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง มีการมอบบำเหน็จนี้อย่างแพร่หลายด้วยสารพัดเหตุผล เช่น การนำทัพที่ยอดเยี่ยมของผู้บัญชาการ หรือความกล้าหาญในสมรภูมิของนายทหารระดับล่าง บำเหน็จนี้จะถูกมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ในสามเหล่าทัพของแวร์มัคท์ (แฮร์, ครีคส์มารีเนอ และลุฟท์วัฟเฟอ) ตลอดจนสมาชิกของหน่วยวัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส, กองแรงงานไรช์, ฟ็อลคส์ชตวร์ม และบุคคลจากประเทศอื่นๆในฝ่ายอักษะ บำเหน็จนี้ถูกมอบกว่า 7,000 สำรับตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

ฟือเรอร์และนายกรัฐมนตรีอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ สถาปนาบำเหน็จนี้เมื่อ 1 กันยายน ค.ศ. 1939 ในคราวที่เยอรมนีรุกรานโปแลนด์ กางเขนอัศวินโดยยึดเอาลักษณะตามแบบอย่างของกางเขนเหล็ก ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ใช้ในกองทัพเยอรมันมาตั้งแต่สมัยราชอาณาจักรปรัสเซีย ต่อมาในปีค.ศ. 1940 ได้มีการสถาปนาเพิ่มอีกหนึ่งชั้นคือ อัศวินติดใบโอ๊ก และต่อมาในค.ศ. 1941 ก็ได้มีการสถาปนาเพิ่มอีกสองขั้นคือ อัศวินติดใบโอ๊กคาดดาบ กับชั้น อัศวินติดใบโอ๊กคาดดาบประดับเพชร และมีการสถาปนาขั้นพิเศษขึ้นในปี ค.ศ. 1944 เรียกว่า อัศวินประดับใบโอ๊กคาดดาบประดับเพชรทอง

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเยอรมันระบุว่ามีผู้ได้รับบำเหน็จนี้อย่างเป็นทางการรวม 7,161 ราย ในจำนวนนี้ถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นขั้นอัศวินและขั้นอัศวินประดับใบโอ๊กจำนวน 863 ราย, ขั้นอัศวินประดับใบโอ๊กคาดดาบจำนวน 147 ราย, ขั้นอัศวินประดับใบโอ๊กและดาบประดับเพชร จำนวน 27 ราย ส่วนขั้นเคลือบทองขั้นมีการมอบให้แก่บุคคลเดียวคือพันเอกฮันส์-อูลริช รูเดิล แห่งกองทัพอากาศ

ชั้นของกางเขนอัศวินแห่งกางเขนเหล็ก
กางเขนอัศวิน
แห่งกางเขนเหล็ก
(สถาปนา 1 ก.ย. 1939)
กางเขนอัศวินติดใบโอ๊ก
แห่งกางเขนเหล็ก
(สถาปนา 3 มิ.ย. 1940)
กางเขนอัศวินติดใบโอ๊ก
คาดดาบ
แห่งกางเขนเหล็ก
(สถาปนา 28 ก.ย. 1941)
กางเขนอัศวินติดใบโอ๊ก
คาดดาบประดับเพชร
แห่งกางเขนเหล็ก
(สถาปนา 28 ก.ย. 1941)
กางเขนอัศวินติดใบโอ๊ก
คาดดาบประดับเพชรทอง
แห่งกางเขนเหล็ก
(สถาปนา 29 ธ.ค. 1944)
Ritterkreuz
des Eisernen Kreuzes
Eichenlaub
zum Ritterkreuz
des Eisernen Kreuzez
Eichenlaub mit
Schwertern zum Ritterkreuz
des Eisernen Kreuzes
Eichenlaub mit
Schwertern und Brillanten
zum Ritterkreuz
des Eisernen Kreuzes
Goldenes Eichenlaub mit
Schwertern und Brillanten
zum Ritterkreuz
des Eisernen Kreuzes

อ้างอิง

แก้
  • Fellgiebel, Walther-Peer (2000) [1986]. Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939–1945 — Die Inhaber der höchsten Auszeichnung des Zweiten Weltkrieges aller Wehrmachtteile [The Bearers of the Knight's Cross of the Iron Cross 1939–1945 — The Owners of the Highest *Award of the Second World War of all Wehrmacht Branches] (in German). Friedberg, Germany: Podzun-Pallas. ISBN 978-3-7909-0284-6.
  • Maerz, Dietrich (2007). Das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes und seine Höheren Stufen (in German). Richmond, MI: B&D Publishing LLC. ISBN 978-0-9797969-1-3.
  • Maerz, Dietrich (2007) "The Knights Cross of the Iron Cross and its Higher Grades" (in English), Richmind, MI, B&D Publishing LLC, ISBN 978-0-9797969-0-6.
  • Potempa, Harald (2003). Das Eiserne Kreuz—Zur Geschichte einer Auszeichnung (in German). Luftwaffenmuseum der Bundeswehr Berlin-Gatow.
  • Schaulen, Fritjof (2003). Eichenlaubträger 1940 – 1945 Zeitgeschichte in Farbe I Abraham – Huppertz [Oak Leaves Bearers 1940 – 1945 Contemporary History in Color I Abraham – Huppertz] (in German). Selent, Germany: Pour le Mérite. ISBN 978-3-932381-20-1.
  • Schaulen, Fritjof (2004). Eichenlaubträger 1940 – 1945 Zeitgeschichte in Farbe II Ihlefeld - Primozic [Oak Leaves Bearers 1940 – 1945 Contemporary History in Color II Ihlefeld - Primozic] (in German). Selent, Germany: Pour le Mérite. ISBN 978-3-932381-21-8.