กางเขนอัศวินแห่งกางเขนเหล็ก

รางวัลทางทหารของนาซีเยอรมนี

กางเขนอัศวินแห่งกางเขนเหล็ก (เยอรมัน: Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes) หรือเรียกอย่างสั้นว่า กางเขนอัศวิน (Ritterkreuz) เป็นบำเหน็จความชอบขั้นสูงสุดในกองกำลังทหารและกึ่งทหารของนาซีเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง มีการมอบบำเหน็จนี้อย่างแพร่หลายด้วยสารพัดเหตุผล เช่น การนำทัพที่ยอดเยี่ยมของผู้บัญชาการ หรือความกล้าหาญในสมรภูมิของนายทหารระดับล่าง บำเหน็จนี้จะถูกมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ในสามเหล่าทัพของแวร์มัคท์ (แฮร์, ครีคส์มารีเนอ และลุฟท์วัฟเฟอ) ตลอดจนสมาชิกของหน่วยวัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส, กองแรงงานไรช์, ฟ็อลคส์ชตวร์ม และบุคคลจากประเทศอื่นๆในฝ่ายอักษะ บำเหน็จนี้ถูกมอบไปมากกว่า 7,000 ครั้งตลอดช่วงสงคราม

จอมพลแอร์วีน ร็อมเมิล ประดับกางเขนอัศวิน

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์สถาปนาบำเหน็จนี้ขึ้นเมื่อ 1 กันยายน ค.ศ. 1939 เมื่อเยอรมันเข้ารุกรานโปแลนด์ มีลักษณะตามแบบอย่างของกางเขนเหล็กซึ่งใช้ในกองทัพเยอรมันมาตั้งแต่สมัยราชอาณาจักรปรัสเซีย ต่อมาในปีค.ศ. 1940 ได้มีการสถาปนาเพิ่มอีกหนึ่งขั้น คือ อัศวินประดับใบโอ๊ก และต่อมาในค.ศ. 1941 ก็ได้มีการสถาปนาเพิ่มอีกสองขั้นคือ อัศวินประดับใบโอ๊กและดาบ กับขั้น อัศวินประดับใบโอ๊กและดาบประดับเพชร และมีการสถาปนาขั้นพิเศษขึ้นในปี ค.ศ. 1944 เรียกว่า อัศวินประดับใบโอ๊กและดาบประดับเพชรเคลือบทอง

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเยอรมันระบุว่ามีผู้ได้รับบำเหน็จนี้อย่างเป็นทางการรวม 7,161 ราย ในจำนวนนี้ถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นขั้นอัศวินและขั้นอัศวินประดับใบโอ๊กจำนวน 863 ราย, ขั้นอัศวินประดับใบโอ๊กและดาบจำนวน 147 ราย, ขั้นอัศวินประดับใบโอ๊กและดาบประดับเพชร จำนวน 27 ราย ส่วนขั้นเคลือบทองขั้นมีการมอบให้แก่บุคคลเดียวคือพันเอกฮันส์-อูลริช รูเดิล แห่งกองทัพอากาศ

ชั้นของกางเขนอัศวินแห่งกางเขนเหล็ก
DE Band mit RK (1).jpg BmRKEL.jpg BmRKELS.jpg BmRKELSB.jpg BmRKELSBGold.jpg
Ribbon of Knight's Cross of the Iron Cross.png Ribbon of Knight's Cross of the Iron Cross With Oak Leaves.svg Ribbon of Knight's Cross of the Iron Cross With Oak Leaves and Swords.svg Ribbon of Knight's Cross of the Iron Cross in Gold With Oak Leaves,Swords and Diamonds.png Ribbon of Knight's Cross of the Iron Cross in Gold With Oak Leaves,Swords and Diamonds.png
กางเขนอัศวินแห่งกางเขนเหล็ก
(สถาปนา 1 ก.ย. 1939)
กางเขนอัศวินแห่งกางเขนเหล็ก
ประดับใบโอ๊ก
(สถาปนา 3 มิ.ย. 1940)
กางเขนอัศวินแห่งกางเขนเหล็ก
ประดับใบโอ๊กและดาบ
(สถาปนา 28 ก.ย. 1941)
กางเขนอัศวินแห่งกางเขนเหล็ก
ประดับใบโอ๊กและดาบประดับเพชร
(สถาปนา 28 ก.ย. 1941)
กางเขนอัศวินแห่งกางเขนเหล็ก
ประดับใบโอ๊กและดาบประดับเพชรเคลือบทอง
(สถาปนา 29 ธ.ค. 1944)
Knight's Cross of the Iron Cross Knight's Cross of the Iron Cross
with Oak Leaves
Knight's Cross of the Iron Cross
with Oak Leaves and Swords
Knight's Cross of the Iron Cross
with Oak Leaves, Swords and Diamonds
Knight's Cross of the Iron Cross
with Golden Oak Leaves, Swords and Diamonds

อ้างอิงแก้ไข

  • Fellgiebel, Walther-Peer (2000) [1986]. Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939–1945 — Die Inhaber der höchsten Auszeichnung des Zweiten Weltkrieges aller Wehrmachtteile [The Bearers of the Knight's Cross of the Iron Cross 1939–1945 — The Owners of the Highest *Award of the Second World War of all Wehrmacht Branches] (in German). Friedberg, Germany: Podzun-Pallas. ISBN 978-3-7909-0284-6.
  • Maerz, Dietrich (2007). Das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes und seine Höheren Stufen (in German). Richmond, MI: B&D Publishing LLC. ISBN 978-0-9797969-1-3.
  • Maerz, Dietrich (2007) "The Knights Cross of the Iron Cross and its Higher Grades" (in English), Richmind, MI, B&D Publishing LLC, ISBN 978-0-9797969-0-6.
  • Potempa, Harald (2003). Das Eiserne Kreuz—Zur Geschichte einer Auszeichnung (in German). Luftwaffenmuseum der Bundeswehr Berlin-Gatow.
  • Schaulen, Fritjof (2003). Eichenlaubträger 1940 – 1945 Zeitgeschichte in Farbe I Abraham – Huppertz [Oak Leaves Bearers 1940 – 1945 Contemporary History in Color I Abraham – Huppertz] (in German). Selent, Germany: Pour le Mérite. ISBN 978-3-932381-20-1.
  • Schaulen, Fritjof (2004). Eichenlaubträger 1940 – 1945 Zeitgeschichte in Farbe II Ihlefeld - Primozic [Oak Leaves Bearers 1940 – 1945 Contemporary History in Color II Ihlefeld - Primozic] (in German). Selent, Germany: Pour le Mérite. ISBN 978-3-932381-21-8.