กัว จุย (จีน: 郭追;  เกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 1951) เป็นนักแสดงและสตันท์แมนชาวฮ่องกง

ผลงาน

แก้
 • The Eye 2 (2004) – Monk
 • Color Of Pain (2002)
 • The Sunshine Cops (1999)
 • Tomorrow Never Dies (1997) – General Chang non-speaking appearance
 • The Phantom Lover (1995)
 • American Shaolin (1994) – Cab Driver
 • Hard Boiled (1992) – Mad Dog
 • The Cat (1992) – Wang Chieh-Mei
 • Zen of Sword (1992) – God of War
 • The Story of Ricky (1991) – Lin Hung
 • In the Line of Duty 6 (1991) – Tam
 • In the Line of Duty VII (1990) – Chui
 • Seven Warriors (1989) – Au
 • Legend of the Phoenix (1988)
 • The Big Heat (1988) – Ah Kam
 • Hero of Tomorrow (1988) – Big B
 • Fatal Love (1988) – Pow
 • Lady in Black (1987) – Kern
 • Crazy Shaolin Disciples (1985) – Master Kuai
 • Demon of the Lute (1983)
 • Holy Flame of the Martial World (1983) – Yama Elder
 • The Enchantress (1983)
 • Ode to Gallantry (1982)
 • The Brave Archer and His Mate (1982)
 • Sword Stained with Royal Blood (1981) – Yuan Cheng-chih
 • Masked Avengers (1981) – Kao Yao/former No. 2
 • The Brave Archer 3 (1981)
 • Ninja Kung Fu (1981) – Mao Tin-Yeung
 • Killer Army (1980) – Wong Shu
 • Heaven and Hell (1980) – Cheng Tien-Yang
 • Legend of the Fox (1980)
 • Flag of Iron (1980) – Iron Panther
 • Kid with the Golden Arm (1979) – Agent Hai Tou
 • The Magnificent Ruffians (1979)
 • The Kings of Kung Fu (1979) – Leung
 • Avenging Warriors (1979) – Ying Cha-Po
 • Life Combat (1979)
 • Ten Tigers of Kwangtung (1979) – Beggar Su Chan
 • Return of the 5 Deadly Venoms (1978) – Chen Shuen
 • Invincible Shaolin (1978) – Ho Ying Wu (Fishtail Pole)
 • Five Deadly Venoms (1978) – He Yuan-xin, Gecko/Lizard
 • The Brave Archer 2 (1978)
 • Chinatown Kid (1977) – White Dragon Boss
 • The Brave Archer (1977) – Zhou Botong
 • Magnificent Wanderers (1977) – Wrestler
 • The Naval Commandos (1977)
 • Shaolin Temple (1976)
 • Savage Killers (1976)
 • Demon Fists of Kung Fu (1976)
 • Bloody Avengers (1976) – Kung Fu demonstrator/Japanese
 • Master of the Flying Guillotine (1976)
 • The Four Assassins (1975)
 • Na Cha the Great (1974)
 • Dynamite Brothers (1974) (uncredited) – Tuen's henchman

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้