กล้ามเนื้อเทมโพราลิส

กล้ามเนื้อเทมโพราลิส (อังกฤษ: temporal muscle, tempolaris muscle) เป็นกล้ามเนื้อรูปพัดที่มีความกว้างมาก ลักษณะค่อนข้างบางแต่มีความแข็งแรง[1] มีคกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคี้ยว คลุมอยู่บนกระดูกที่มีชื่อว่า temporal bone หรือ กระดูกขมับ

กล้ามเนื้อเทมโพราลิส

หน้าที่แก้ไข

ช่วยยกกระดูกขากรรไกรล่าง (mandible) เมื่อมีการเคี้ยวอาหาร ซึ่งกล้ามเนื้อเทมโพราลิสนั้นถูกควบคุมโดยเส้นประสาทที่มีชื่อว่า mandibular nerve (V3)

อ้างอิงแก้ไข