กล้องโทรทรรศน์แบบผสม

กล้องโทรทรรศน์แบบผสม หรือ กล้องโทรทรรศน์คาตาไดออปตริก (Catadioptric Telescope) เป็นกล้องโทรทรรศน์ที่ใช้ทั้งเลนส์และกระจกเงาทำงานงานร่วมกัน กล้องโทรทรรศน์แบบผสมใช้กระจกเงาโค้งทำหน้าที่รวมแสงในลักษณะเดียวกับกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง และให้เลนส์ปรับแก้ภาพ (Corrector Plate) ที่หน้ากล้องเพื่อแก้ไขความคลาดทรงกลมของกระจกเงาปฐมภูมิ

กล้องโทรทรรศน์แบบผสม
กล้องโทรทรรศน์แบบผสมชนิดชมิท–กัสแกร็ง
กล้องโทรทรรศน์แบบผสมชนิดมัคซูตอฟ–กัสแกร็ง

อ้างอิง แก้

  • วิภู รุโจปการ. เอกภพเพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ บริษัทนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั้นส์ จำกัด. 2546