กล่อม สระโพธิกุล

นายกล่อม สระโพธิกุล (??? - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2480) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา 1 สมัย

กล่อม สระโพธิกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เสียชีวิต 8 ธันวาคม พ.ศ. 2480
จังหวัดพระนคร

ประวัติแก้ไข

กล่อม สระโพธิกุล เสียชีวิต ณ โรงแรมแห่งหนึ่ง บริเวณย่านหัวลำโพง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2480[1]

งานการเมืองแก้ไข

กล่อม ลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2480 และได้รับเลือกตั้งในครั้งแรก และครั้งเดียว[2]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

กล่อม สระโพธิกุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2480 จังหวัดสงขลา

อ้างอิงแก้ไข

  1. 7 พฤศจิกายน
  2. สมุดภาพสมาชิกรัฐสภา ๒๔๗๕ - ๒๕๐๒. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2502