เครือราชรัฐบูร์กอญ

(เปลี่ยนทางจาก กลุ่มบูร์กอญ)

เครือราชรัฐบูร์กอญ (เยอรมัน: Burgundische Reichskreis) เป็นหนึ่งในเครือราชรัฐของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์[1]ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1512

แผนที่แสดงเครือราชรัฐเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 สีเขียวบนแผนที่คือเครือราชรัฐบูร์กอญ

นอกจากเคาน์ตีบูร์กอญแล้ว ดินแดนของเครือราชรัฐออสเตรียยังครอบคลุมบริเวณกลุ่มประเทศแผ่นดินต่ำที่ในปัจจุบันคือเนเธอร์แลนด์, เบลเยียม, ลักเซมเบิร์ก และสองจังหวัดของฝรั่งเศส (อาร์ทัวส์ และ นอร์ด).

สิบเจ็ดมณฑลแต่เดิมได้รวมตัวเป็นสหราชอาณาจักรโดยดยุกแห่งบูร์กอญแห่งราชวงศ์วาลัวส์ ในปี ค.ศ. 1477 ดินแดนเหล่านี้ก็ตกไปเป็นของราชวงศ์ฮับส์บูร์กแห่งออสเตรีย

ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 อาณาบริเวณของเครือราชรัฐออสเตรียก็ร่อยหรอลงไปเป็นอันมากหลังการสูญเสียเครือสิบเจ็ดมณฑลในปี ค.ศ. 1581 และการผนวกเคาน์ตีบูร์กอญโดยฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1678

การยึดครองนี้ต่อมาก็ถูกผนวกคืนโดยดินแดนทางตะวันตกของแม่น้ำไรน์ในเยอรมนีโดยการปฏิวัติฝรั่งเศสในคริสต์ทศวรรษ 1790 ซึ่งเท่ากับเป็นการสิ้้นสุดของเครือราชรัฐ

อ้างอิง

แก้
  1. Holy Roman Empire[1]

ดูเพิ่ม

แก้