อักษรกลิงคะ

(เปลี่ยนทางจาก กลิงคะ)

อักษรกลิงคะ พัฒนามาจากอักษรพราหมี กลิงคะเป็นชื่อโบราณของรัฐโอริศา อักษรนี้ใช้เขียนภาษาโอริยาโบราณ ถูกแทนที่ด้วยอักษรโอริยา ที่พัฒนามาจากอักษรเบงกาลี เมื่อราวพ.ศ. 1700

อ้างอิง

แก้