บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
รัฐโอริศา
Odisha
ଓଡ଼ିଶା
แผนที่แสดงที่ตั้งรัฐโอริศา
แผนที่แสดงที่ตั้งรัฐโอริศา
ข้อมูลพื้นฐาน
เมืองเอก ภุพเนศวร
เมืองใหญ่ที่สุด ภุพเนศวร
เขตปกครอง 30
ภาษาประจำรัฐ ภาษาโอริยา
วันก่อตั้ง 1 มกราคม พ.ศ. 2492
ราชยปาล มูรลิธาร จันทรกานต์ ภัณฑาเร
มุขยมนตรี นาวีน ปัฎไนก์
ISO IN-OR
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 155,707 (60,119 sq mi) ตร.กม.
ร้อยละพื้นน้ำ
ประชากร 36,706,920 คน (อันดับ 11)
ความหนาแน่น 236 คน/ตร.กม.
เว็บไซต์ รัฐโอริศา
 
ตราประจำรัฐรัฐโอริศา

รัฐโอริศา คือหนึ่งใน 29 รัฐของประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ตะวันออกของประเทศติดกับอ่าวเบงกอล มหาสมุทรอินเดีย เป็นรัฐที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 9 ของอินเดีย และมีประชากรมากเป็นอันดับ 11