บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

รัฐโอริศา คือหนึ่งใน 29 รัฐของประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ตะวันออกของประเทศติดกับอ่าวเบงกอล มหาสมุทรอินเดีย เป็นรัฐที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 9 ของอินเดีย และมีประชากรมากเป็นอันดับ 11

รัฐโอริศา
รัฐของประเทศอินเดีย
การถอดเสียงภาษาต่าง ๆ
 • โอริยาଓଡ଼ିଶା (โอริยา)
 • โรมันOdisha (โรมัน)
ตราราชการของรัฐโอริศา
ตราอาร์ม
   รัฐโอริศาในประเทศอินเดีย
   รัฐโอริศาในประเทศอินเดีย
เมืองหลวงภุพเนศวร
พื้นที่
 • ทั้งหมด155,707 ตร.กม. (60,119 ตร.ไมล์)
ประชากร (2018)
 • ทั้งหมด45,989,232 คน
 • ความหนาแน่น300 คน/ตร.กม. (800 คน/ตร.ไมล์)
ภาษา
 • ภาษาราชการภาษาโอริยา
เขตเวลาเวลามาตรฐานอินเดีย (UTC+05:30)
รหัสไอเอสโอ 3166IN-OR
ก่อตั้ง1 เมษายน พ.ศ. 2479
เว็บไซต์www.orissa.gov.in