กระบี่

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก กระบี่ (แก้ความกำกวม))

กระบี่ อาจหมายถึง

เขตการปกครอง
อาวุธ
อื่น ๆ