กระทรวงเศรษฐกิจและนโยบายสภาพภูมิอากาศ (เนเธอร์แลนด์)

กระทรวงเศรษฐกิจและนโยบายสภาพภูมิอากาศ (ดัตช์: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat หรือย่อเป็น EZK) เป็นกระทรวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่รับผิดชอบด้านนโยบายการค้า การค้าระหว่างประเทศ นโยบายอุตสาหกรรม นโยบายการลงทุน นโยบายเทคโนโลยี นโยบายพลังงาน นโยบายพลังงานนิวเคลียร์ นโยบายพลังงานหมุนเวียน นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การทำเหมือง นโยบายอวกาศ และการท่องเที่ยว

กระทรวงเศรษฐกิจและนโยบายสภาพภูมิอากาศ
ดัตช์: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Logo.png
สัญลักษณ์กระทรวงเศรษฐกิจและนโยบายสภาพภูมิอากาศ
Overzicht voorgevel en rechter zijgevel complex - NL-2594AC-73 - 's-Gravenhage - 20357951.jpg
อาคารกระทรวงเศรษฐกิจและนโยบายสภาพภูมิอากาศ
ภาพรวมกระทรวง
ก่อตั้ง17 สิงหาคม ค.ศ. 1905 (1905-08-17) (117 ปี)
เขตอำนาจราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
สำนักงานใหญ่Bezuidenhoutseweg 73, เดอะเฮก, เนเธอร์แลนด์
งบประมาณประจำปี5.2 พันล้านยูโร (ค.ศ. 2018)[1]
รัฐมนตรี
  • เอริค วีเบิส, รัฐมนตรีว่าการ
เว็บไซต์Ministry of Economic Affairs and Climate Policy

กระทรวงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1905 ในฐานะกระทรวงเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิชย์ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงเศรษฐกิจในปี ค.ศ 1946 ต่อมา กระทรวงเกษตร ธรรมชาติ และคุณภาพอาหารถูกผนวกเข้ากับกระทรวงเศรษฐกิจ จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกระทรวงเศรษฐกิจ เกษตร และนวัตกรรมในปี ค.ศ. 2010 อย่างไรก็ตาม ได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งเป็นกระทรวงเศรษฐกิจแต่ให้รับผิดชอบงานในส่วนของกระทรวงเกษตรไปด้วย

เมื่อมีการตั้งกระทรวงเกษตร ธรรมชาติ และคุณภาพอาหารขึ้นมาอีกครั้งในปี ค.ศ. 2017 ได้มีการนำเอางานด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม(เดิมอยู่ภายใต้กระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายสิ่งแวดล้อม)มาอยู่ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจ และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกระทรวงเศรษฐกิจและนโยบายสภาพภูมิอากาศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอยู่ในคณะรัฐมนตรีแห่งเนเธอร์แลนด์ ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันคือ เอริค วีเบิส จากพรรคประชาชนเพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตย[2] อยู่ในตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 2017

อ้างอิงแก้ไข

  1. Begroting 2018, Rijksoverheid
  2. "VVD'er Eric Wiebes moet economische groei gaan combineren met Parijsdoelen" (ภาษาดัตช์). NOS. 23 October 2017. สืบค้นเมื่อ 31 January 2018.