สปริงบอร์ด

(เปลี่ยนทางจาก กระดานสปริง)

สปริงบอร์ด (อังกฤษ: springboard หรือ diving board) เป็นอุปกรณ์ใช้ดีดตัวสำหรับการกระโดดน้ำ โดยปกติแล้วสปริงบอร์ดจะยึดด้านหนึ่งที่ปลาย และปลายอีกด้านหนึ่งยื่นเข้าไปในสระว่ายน้ำ โดยมีจุดรับน้ำหนักของคานอยู่ตรงกลาง

นักกีฬากระโดดน้ำจากสปริงบอร์ด