คาน อาจหมายถึง

  • คาน (กลศาสตร์) เครื่องมือที่มีจุดหมุน 1 จุด
  • คาน (โครงสร้าง) คานเป็นส่วนโครงสร้างที่ใช้รับน้ำหนักของตงหรือพื้น โดยถ่ายน้ำหนักต่อลงเสาหรือกำแพง สามารถใช้วัสุดได้หลายประเภทไม่ว่า คานไม้ คานคอนกรีต หรือคานเหล็ก
  • คานเรือ ไม้สำหรับรับแขวนเรือเมื่อไม่ได้ใช้ หรือซ่อม เรียกว่า "คานเรือ"
  • คาน (เครื่องเรือน) ไม้ส่วนที่ยึดเสาและรองตง
  • ไม้คาน ไม้สำหรับใช้รับน้ำหนักเพื่อหาบของ