กระจอก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

กระจอก อาจหมายถึง