กบบูลฟร็อก

ชนิดหนึ่งของกบ

กบบูลฟร็อก (อังกฤษ: Bullfrog) เป็นชื่อสามัญที่เรียกใช้สัตว์ครึ่งบกครึ่งบกจำพวกกบที่มีขนาดใหญ่หลายชนิด

ชนิดของกบแก้ไข

  • Lithobates catesbeianus, กบอเมริกันบลูฟร็อก เป็นกบพื้นเมืองของทวีปอเมริกาเหนือ นิยมเลี้ยงและบริโภคกันเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
  • Rhinella marina, เป็นคางคกที่พบในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ถูกเรียกว่า "บูลฟร็อก" ในฟิลิปปินส์

ออสเตรเลียแก้ไข

แอฟริกาแก้ไข

เอเชียแก้ไข

  • Kaloula pulchra, อึ่งอ่าง พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • Hoplobatrachus rugulosus, กบนา พบในจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • Hoplobatrachus crassus, พบในอินเดีย
  • Hoplobatrachus tigerinus, กบนาอินเดีย พบในปากีสถานและอินเดียตอนเหนือ