กฎหมายสงคราม เป็นภาษาเฉพาะวงการกฎหมายซึ่งหมายถึงกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองส่วนที่ว่าด้วยการให้เหตุผลว่าชอบด้วยกฎหมายที่ยอมรับได้ที่จะเข้าสู่สงคราม (jus ad bellum) และจำกัดความประพฤติยามสงครามที่ยอมรับได้ (jus in bello หรือกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ)

กฎหมายสงครามสมัยใหม่กล่าวถึงการประกาศสงคราม การยอมรับการยอมจำนน การปฏิบัติต่อเชลยศึก ความจำเป็นทางทหาร การแยกแยะพลรบกับพลเรือน (distinction) และความได้สัดส่วน (proportionality) และการห้ามอาวุธบางอย่างซึ่งอาจก่อความทุกข์ทรมานที่ไม่จำเป็น[1] เป็นต้น

กฎหมายสงครามถูกพิจารณาแยกกับประชุมกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายในประเทศของคู่สงครามหนึ่ง ๆ ซึ่งอาจให้ข้อจำกัดทางกฎหมายต่อความประพฤติหรือการให้เหตุผลว่าชอบด้วยกฎหมายของสงครามเพิ่มเติม

อ้างอิง

แก้
  1. The Program for Humanitarian Policy and Conflict Research at Harvard University, "IHL PRIMER SERIES | Issue #1" Accessed at http://www3.nd.edu/~cpence/eewt/IHLRI2009.pdf เก็บถาวร 2013-12-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้