ตัวอักษร Ŝ (ตัวเล็ก: ŝ) เป็นรูปแบบหนึ่งของอักษรละติน S ที่มีเซอร์คัมเฟล็กซ์ (circumflex) อยู่ด้านบน โดยถูกใช้ในบริบทที่หลากหลายในสัทอักษรสากลแสดงนี้เสียงโดยสัญลักษณ์ [ʃ]

Ŝ เป็นตัวอักษรที่ใช้ในภาษาเอสเปรันโต

ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Ŝ&oldid=7081578"