วงศ์องุ่น

(เปลี่ยนทางจาก Vitales)

วงศ์องุ่นหรือ Vitaceae เป็นวงศ์ของพืชมีดอกโดยมีสมาชิกที่สำคัญคือองุ่น และParthenocissus quinquefolia ชื่อของวงศ์ตั้งตามชื่อสกุลVitis บางครั้งเรียกวงศ์นี้ว่า Vitidaceae แต่ชื่อ Vitaceae เป็นชื่อดั้งเดิมและนิยมใช้มากกว่า บางแห่งจะใช้ Ampelidaceae ซึ่งหมายถึงวงศ์องุ่นเช่นเดียวกัน

ความสัมพันธ์ของพืชในวงศ์องุ่นยังไม่ชัดเจน และยังไม่พบความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ในระบบของ Cronquist จัดให้วงศ์นี้มีความใกล้ชิดกับวงศ์ Rhamnaceae ในอันดับRhamnales ในขณะที่ระบบของAngiosperm Phylogeny Group (APG). APG III ใน พ.ศ. 2552 ได้จัดให้วงศ์องุ่นอยู่ในอันดับของตัวเองเรียกว่า Vitales

พืชส่วนใหญ่ในสกุล Vitis มีจำนวนโครโมโซมทั้งสิ้น 38 คู่ (n=19) แต่จะเป็น 40 คู่ (n=20) ในสกุลย่อย Muscadinia ส่วน Ampelocissus, Parthenocissus, และ Ampelopsis มีโครโมโซม 40 คู่ (n=20) และ Cissus มี 24 คู่ (n=12)

องุ่น (สกุล Vitis) เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญในวงศ์นี้ ทั้งรับประทานสดและผลิตไวน์ พืชในสกุล Tetrastigma เป็นเจ้าบ้านให้กับพืชเบียนในวงศ์ Rafflesiaceae สำหรับสกุล Leea บางครั้งจะแยกออกเป็นวงศ์ต่างหากเรียก Leeaceae แต่ในระบบของ APG และ Angiosperm Phylogeny Web จัดให้อยู่ในวงศ์องุ่น

อ้างอิง

แก้