Tumakidae เป็นวงศ์ของสัตว์พวกหนอนปล้องที่อยู่ในอันดับ Crassiclitellata[1]

Tumakidae
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ แก้ไขการจำแนกนี้
โดเมน: ยูแคริโอตา
อาณาจักร: สัตว์
ไฟลัม: Annelida
ชั้น: Clitellata
อันดับ: Opisthopora
วงศ์: Tumakidae
สปีชีส์: Tumakidae
ชื่อทวินาม
Tumakidae

สกุลในวงศ์นี้ ได้แก่:[1]

  • Tumak Righi, 1995

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 "Tumakidae". www.gbif.org (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 11 June 2021.