สกุลมอดแป้ง

(เปลี่ยนทางจาก Tribolium)
สกุลมอดแป้ง
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Arthropoda
ชั้น: Insecta
อันดับ: Coleoptera
วงศ์: Tenebrionidae
สกุล: Tribolium

Tribolium เป็นกลุ่มทางอนุกรมวิธานระดับสกุล มีรายงานแล้ว 36 ชนิด แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ที่สัมพันธ์กับการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ กลุ่ม breviocornis (North and South America, 7 ชนิด) กลุ่ม confusum (Africa, 14 ชนิด) กลุ่ม alcine (Madagasca, 3 ชนิด) กลุ่ม castaneum (South and Southeast Asia, 10 ชนิด) กลุ่ม myrmecophilum (Australia, 2 ชนิด) [1] การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของมอดในกลุ่ม breviocornis, confusum และ castaneum โดยใช้ข้อมูลทางพันธุกรรม (nuclear marker ยีน ได้แก่ cytochrome oxidase I, 16s ribosomal DNA, 28s ribosomal DNA, wingless, histone H3) พบว่า มอดในกลุ่ม castaneum และ confusum เป็น monophyletic group ทั้งคู่ และทั้งสองกลุ่มเป็น sister group กัน แต่ความสัมพันธ์กับกลุ่ม breviocornis ยังไม่แน่ชัด รูปความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของมอดแป้งและญาติ [1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 Angelini DR, Jockusch EL (2008) Relationships among pest flour beetles of the genus Tribolium (Tenebrionidae) inferred from multiple molecular markers. Molecular Phylogenetics and Evolution 46 (1):127-141. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2007.08.017 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2292397/