Stylocordylidae เป็นวงศ์ของฟองน้ำที่อยู่ในอันดับ Suberitida[1]

Stylocordylidae
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ แก้ไขการจำแนกนี้
โดเมน: ยูแคริโอตา
อาณาจักร: สัตว์
ไฟลัม: Porifera
ชั้น: Demospongiae
อันดับ: Suberitida
วงศ์: Stylocordylidae
สปีชีส์: Stylocordylidae
ชื่อทวินาม
Stylocordylidae

สกุลในวงศ์นี้ ได้แก่:[1]

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 "Stylocordylidae". www.gbif.org (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 8 June 2021.