ลายเจ็นนารี

(เปลี่ยนทางจาก Stria of Gennari)

ในสมองมนุษย์ ลายเจ็นนารี (อังกฤษ: "stria of Gennari" หรือ "band of Gennari" หรือ "line of Gennari" หรือ "bands of Baillarger") เป็นแถบแอกซอนมีปลอกไมอีลินเข้าไปสู่ชั้น 4B ของคอร์เทกซ์สายตาปฐมภูมิจากชั้น 4Cα โครงสร้างนี้มองเห็นด้วยตาเปล่าและอยู่ติดกับคอร์เทกซ์สายตาปฐมภูมิ แม้ว่าสปีชีส์อื่นจะมีเขตในสมองที่เรียกว่าคอร์เทกซ์สายตาปฐมภูมิ แต่ว่าบางพวกไม่มีลายเจ็นนารี[1]

Brain: ลายเจ็นนารี (stria of Gennari)
Gray754.png
รูปในเปลือกสมอง ด้านซ้ายแสดงเซลล์ประสาท ด้านขวาแสดงใยประสาท ด้านซ้ายสุดแสดงใยประสาทรับความรู้สึก
Visual cortex - intermed mag.jpg
รูปไมโครกราฟแสดงคอร์เทกซ์สายตามีสีชมพูโดยมาก แถบขวางสีน้ำเงินด้านครึ่งล่างเป็นลายเจ็นนารี เนื้อขาวใต้เปลือกสมองมีสีน้ำเงินอยู่ด้านล่างสุดย้อมสี HE-LFB
Latin stria occipitalis laminae granularis internae isocorticis
Gray's subject #189 846
NeuroNames ancil-163

แหล่งข้อมูลอื่นๆแก้ไข

หมายเหตุและอ้างอิงแก้ไข

  1. Zilles and Wree. Isocortex in Paxinos (Ed.) The Rat Nervous System, 1985.