จังหวะไซนัส

(เปลี่ยนทางจาก Sinus rhythm)

จังหวะไซนัส (อังกฤษ: sinus rhythm) เป็นรูปแบบการเต้นของหัวใจปกติที่เห็นจากการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

Schematic representation of normal sinus rhythm showing standard waves, segments, and intervals

External linksแก้ไข