การทำอันดับข้อมูลให้เด่นสุด

(เปลี่ยนทางจาก Search engine optimization)

การทำอันดับข้อมูลให้เด่นสุด[1] หรือ เอสอีโอ (อังกฤษ: search engine optimization: SEO) เป็นการจัดทำ ปรับปรุงเว็บไซต์หรือเว็บเพจ เพื่อให้ติดอันดับต้น ๆ ในหน้าผลการค้นหาของเสิร์ชเอนจิน ด้วยวิธีการธรรมชาติหรือที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยวิธีการทำ SEO นั้นมีหลากหลายวิธีและขั้นตอน ตัวอย่างเช่น เพิ่ม Sitemap, เพิ่ม Robots.txt, เชื่อมต่อ Google Analytics, เชื่อมต่อ Google Search Console, วางโครงสร้างเว็บไซต์ รวมถึงการทำ Search Intent (วัตถุประสงค์ในการค้นหา) ซึ่งผ่านทางเป้าหมายของคำค้นหาที่ต้องการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ การทำการตลาดผ่านระบบค้นหา หรือ search engine marketing (SEM)

การทำอันดับข้อมูลให้เด่นสุด หรือ เอสอีโอ (SEO) หมายถึง การจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์หรือเว็บเพจ เพื่อให้ติดอันดับต้น ๆ บนหน้าผลการค้นหา (SERPs) ของเสิร์ชเอนจินอย่าง Google โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

วิธีการทำ SEO มีหลากหลายวิธีและขั้นตอน ตัวอย่างเช่น:

  • เพิ่ม Sitemap: เป็นไฟล์ที่ช่วยให้เสิร์ชเอนจินเข้าใจโครงสร้างของเว็บไซต์ และสามารถจัดทำดัชนีเนื้อหาในเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพิ่ม Robots.txt: เป็นไฟล์ที่บอกเสิร์ชเอนจินว่าหน้าเว็บใดบ้างที่ไม่ต้องการให้จัดทำดัชนี
  • เชื่อมต่อ Google Analytics: เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน
  • เชื่อมต่อ Google Search Console: เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์และแก้ไขข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ ช่วยให้เว็บไซต์มีอันดับที่ดีขึ้นบน SERPs
  • วางโครงสร้างเว็บไซต์: โครงสร้างเว็บไซต์ที่ดี ช่วยให้เสิร์ชเอนจินเข้าใจเนื้อหาในเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น
  • ทำ Search Intent: วิเคราะห์ว่าผู้ใช้งานค้นหาอะไร เมื่อค้นหาคำคوائร์ดใด ๆ

นอกจาก SEO ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องคือ SEM หรือ Search Engine Marketing ซึ่งหมายถึง การทำการตลาดผ่านระบบค้นหา โดยใช้ทั้ง SEO และโฆษณาออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

อ้างอิง

  1. คู่มือการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหา (SEO

https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/seo-starter-guide?hl=th