รูบี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Ruby)

รูบี (นิยมอ่านว่า รูบี้) เป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษจาก Ruby หรือ ruby อาจหมายถึง