ไพทอน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Python)

ไพทอน, python อาจหมายถึง