ไพทอน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Python)

ไพทอน (อังกฤษ: python) อาจหมายถึง