Pycnopodiidae เป็นสกุลของอิคีเนอเดอร์เมอเทอที่อยู่ในวงศ์ Forcipulatida.[1]

Pycnopodiidae
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ edit
อาณาจักร: สัตว์
ไฟลัม: เอไคโนเดอร์มาตา
ชั้น: ดาวทะเล
อันดับ: Forcipulatida
วงศ์: Pycnopodiidae
Fisher, 1928
สปีชีส์: Pycnopodiidae
ชื่อทวินาม
Pycnopodiidae
Fisher, 1928

สปีชีส์ในสกุล ได้แก่:[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "IRMNG - Pycnopodiidae Fisher, 1928". www.irmng.org. สืบค้นเมื่อ 13 June 2021.
  2. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ GBIF