พับเมด

(เปลี่ยนทางจาก PubMed)
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอื่น หรือใช้อักษรในภาษาอื่น เนื่องจากต้องการคงไว้ตามต้นฉบับ หรือไม่มีชื่อภาษาไทยที่เหมาะสม

พับเมด (อังกฤษ: PubMed) เป็นเครื่องมือค้นหาฐานข้อมูลตัวหนึ่งซึ่งเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล MEDLINE ซึ่งประกอบด้วยแหล่งอ้างอิง บทคัดย่อ และบทความตัวเต็มทางวิทยาศาสตร์และชีวเวชศาสตร์ นับถึง 27 ตุลาคม 2553 PubMed มีฐานข้อมูลแหล่งอ้างอิงมากกว่า 20 ล้านแหล่งอ้างอิง นับย้อนหลังไปถึง ค.ศ. 1966 [1] มีฐานข้อมูลพร้อมบทคัดย่อกว่า 11.5 ล้าน และพร้อมบทความตัวเต็มแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายกว่า 3.1 ล้านบทความ

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข