ระยะเวลาโปรทรอมบิน

(เปลี่ยนทางจาก Prothrombin time)

การตรวจระยะเวลาโปรทรอมบิน (อังกฤษ: prothrombin time, PT) และค่าวิเคราะห์ต่อยอดต่างๆ เช่น อัตราส่วนโปรทรอมบิน (อังกฤษ: prothrombin ratio, PR) และอัตราส่วนมาตรฐานกลางนานาชาติ (อังกฤษ: international normalized ratio) คือการตรวจการทำงานของ extrintic pathway ของการจับลิ่มของเลือด ใช้ตรวจดูว่าเลือดสามารถจับลิ่มได้ง่ายเพียงใด สามารถแปลผลไปถึงระดับยาวาร์ฟาริน (ยาต้านการจับลิ่มของเลือด) การทำงานองตับ ระดับวิตามินเค เป็นต้น

การตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการ

แก้

อัตราส่วนมาตรฐานนานาชาติ

แก้

ค่าของระยะเวลาโปรทรอมบินในคนปกติจะแตกต่างกันไปขึ้นกับระบบที่ใช้ในการวัด จึงมีการนำอัตราส่วนมาตรฐานกลางนานาชาติ (อังกฤษ: international normalized ratio) หรือ INR มาใช้