โปร์ตูกอวู

(เปลี่ยนทางจาก Porto Covo)

โปร์ตูกอวู (โปรตุเกส: Porto Covo) เป็นเขตหนึ่งในจำนวนสองเขตของเทศบาลซีนึช ประเทศโปรตุเกส ตั้งอยู่ห่างจากกรุงลิสบอนไปทางทิศใต้ (ตามชายฝั่งตะวันตกของภูมิภาคอาเล็งแตฌู) ประมาณ 160 กิโลเมตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1984 มีพื้นที่ 48.73 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 1,160 คน (ค.ศ. 2001) ความหนาแน่นของประชากรคิดเป็น 22.9 คนต่อตารางกิโลเมตร เป็นที่รู้จักในเรื่องชายหาด

ชายหาดในโปร์ตูกอวู

ใกล้ชายฝั่งมีเกาะปือซือไกรู (Pessegueiro) ซึ่งมีป้อมปราการอยู่ และเป็นส่วนหนึ่งของเขตโปร์ตูกอวูด้วย