พิตบูลล์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Pitbull)

พิตบูลล์ (Pit Bull) หรือ พิตบูลเทอร์เรีย (Pit Bull Terrier) เป็นชื่อเรียกสายพันธุ์สุนัขในสหรัฐอเมริกา ที่ได้จากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างบูลดอกกับเทอร์เรีย จากอังกฤษ ในอดีตใช้แข่งขันกัดสุนัข หรือสู้กับวัว โดยทั่วไปหมายถึง 3 สายพันธุ์ ได้แก่

พิตบูลล์ ยังสามารถหมายถึง

ดูเพิ่มแก้ไข