บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย

Phil of the Future เป็นรายการโทรทัศน์ ที่ออกอากาศในประเทศไทยทางช่อง ดิสนีย์ แชนเนล

สร้างโดยTim Maile
Douglas Tuber
แสดงนำRicky Ullman
Amy Bruckner
Alyson Michalka
Craig Anton
Lise Simms
ประเทศแหล่งกำเนิดสหรัฐอเมริกา
จำนวนตอน43
ความยาวตอนประมาณ 23 นาที
เครือข่าย/ช่องดิสนีย์ แชนเนล
การออกอากาศแรก18 มิถุนายน พ.ศ. 2547 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2549