โอเอซิส (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Oasis)

โอเอซิส อาจหมายถึง