เนเจอร์

(เปลี่ยนทางจาก Nature)

คำว่า เนเจอร์ (อังกฤษ: Nature) อาจหมายถึงคำต่อไปนี้