จันทน์ชะมด, จันทน์หอม หรือ จันทน์พม่า (ชื่อวิทยาศาสตร์: Mansonia gagei) เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบในวงศ์ชบา (Malvaceae) พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้[1][2]

Mansonia gagei
จันทน์ชะมด (Mansonia gagei)
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ แก้ไขการจำแนกนี้
โดเมน: ยูแคริโอตา
อาณาจักร: พืช
เคลด: พืชมีท่อลำเลียง
เคลด: พืชดอก
เคลด: พืชใบเลี้ยงคู่แท้
เคลด: โรสิด
อันดับ: ชบา
วงศ์: ชบา
สกุล: Mansonia
J. R. Drumm.
สปีชีส์: Mansonia gagei
ชื่อทวินาม
Mansonia gagei
J. R. Drumm.

ต้นนี้มีลักษณะลำต้นตรง เปลือกสีเทาอมขาว ใบเดี่ยว ดอกช่อ ขนาดเล็ก สีขาว ผลแห้ง แต่ละผลมีปีกรูปสามเหลี่ยมที่ปลายผล 1 อัน ไม้ที่ตายเองมีกลิ่นคล้ายชะมด ใช้ทำหีบ ตู้เสื้อผ้า เนื้อไม้ใช้ผสมในยาแก้ไข้ น้ำมันที่กลั่นจากเนื้อไม้ ใช้ทำน้ำหอม ผสมในยาบำรุงหัวใจ เครื่องยาจันทน์ชะมดที่มีจำหน่ายตามร้านขายยาไทยในปัจจุบันได้มาจากแก่นพืชชนิดนี้[3]

อ้างอิง แก้

  • ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงศ์. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทยเล่ม 3 เครื่องยาสัตววัตถุ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กทม. อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 2556.หน้า 254 - 255.
  1. "Mansonia gagei J.R.Drumm. — the Plant List".
  2. "Mansonia gagei J.R.Drumm".
  3. สุนันทา ศรีโสภณ, จันคนา บูรณะโอสถ และอุทัย โสธนะพันธุ์. "การพิสูจน์เอกลักษณ์ของเครื่องยาจันทน์ชะมดด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง." วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 11, 1 (2559): 53.