แคริโอไทป์

(เปลี่ยนทางจาก Karyotype)

แคริโอไทป์[1]หรือคาริโอไทป์[2] (อังกฤษ: karyotype) หมายถึงจำนวนและลักษณะของโครโมโซมในนิวเคลียสของเซลล์ยูคาริโอต นอกจากนี้ยังใช้เวลากล่าวถึงชุดของโครโมโซมทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หนึ่ง หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกด้วย

คาริโอแกรมของมนุษย์เพศชายคนหนึ่ง ย้อมด้วยสีเจียมซา

อ้างอิง

แก้
  1. ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
  2. คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.