คิส

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก KISS)

คิส คำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษสามารถหมายถึง

การสะกดใกล้เคียง
  • คิสซิง (Kissing) เป็นชื่อเมืองในประเทศเยอรมนี
  • ปลาคิซุ ปลาชนิดหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่น ในหนังสือการ์ตูนบางครั้งเรียกว่า ปลาคิส