อิมมูโนโกลบูลินจี

(เปลี่ยนทางจาก IgG)

อิมมูโนโกลบูลินจี (อังกฤษ: immunoglobulin G, IgG) เป็นแอนติบอดีชนิดหนึ่ง พบได้ประมาณ 75% ของแอนติบอดีในเลือดทั้งหมดของมนุษย์ ถูกสร้างและหลั่งจากเซลล์พลาสมา

The various regions and domains of a typical IgG