ISO 3166-2:AZ เป็นรหัสมาตรฐาน ISO ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ISO 3166-2 ใช้อธิบายถึงตำแหน่งส่วนการปกครองต่างๆ หรือเขตการปกครองอิสระในประเทศอาเซอร์ไบจาน

เขตปกครองตนเอง

แก้
รหัส Subdivision name
AZ-NX นาคีชีวัน (Naxçıvan)

นครและจังหวัด

แก้
รหัส ชื่อเขตการปกครอง ลักษณะเขตการปกครอง สาธารณรัฐในการกำกับของรัฐ
AZ-AB ซาบีราบาด นคร
AZ-BA บากู นคร
AZ-GA คานลาร์ นคร
AZ-LA ลันคารัน นคร
AZ-MI มินกาเชวีร์ นคร
AZ-NA นาฟตาลัน นคร
AZ-SA ชาคี นคร
AZ-SM ซุมไกอิต นคร
AZ-SR สิรวัน นคร
AZ-XA คานแกนดี นคร
AZ-YE เยฟลัค นคร
AZ-ABS อับเชรอน ภูมิภาค
AZ-AGC อักจาบาดี ภูมิภาค
AZ-AGM อักดัม ภูมิภาค
AZ-AGS อักดัช ภูมิภาค
AZ-AGA อักสตาฟา ภูมิภาค
AZ-AGU อักซู ภูมิภาค
AZ-AST อัสตารา ภูมิภาค
AZ-BAB บาเบค ภูมิภาค NX
AZ-BAL บาลาคัน ภูมิภาค
AZ-BAR บาร์ดา ภูมิภาค
AZ-BEY เบย์ลากัน ภูมิภาค
AZ-BIL บีละซูวาร์ ภูมิภาค
AZ-CAB จะบรายิล ภูมิภาค
AZ-CAL บีละซูวาร์ ภูมิภาค
AZ-CUL จุลฟา ภูมิภาค NX
AZ-DAS ดัชคาซัน ภูมิภาค
AZ-DAV ดาวาชี ภูมิภาค
AZ-FUZ ฟีซูลี ภูมิภาค
AZ-GAD กะดาไบ ภูมิภาค
AZ-GOR โกรันบอย ภูมิภาค
AZ-GOY กอยไช ภูมิภาค
AZ-HAC ฮาจีกาบุล ภูมิภาค
AZ-IMI อีมิชลี ภูมิภาค
AZ-ISM อิสมายิลลี ภูมิภาค
AZ-KAL คัลบาจาร์ ภูมิภาค
AZ-KUR คูร์ดามีร์ ภูมิภาค
AZ-LAC ลาชิน ภูมิภาค
AZ-LAN ลันคารัน ภูมิภาค
AZ-LER เลริค ภูมิภาค
AZ-MAS มาซัลลี ภูมิภาค
AZ-NEF เนฟต์ชาลา ภูมิภาค
AZ-OGU โอกุซ ภูมิภาค
AZ-ORD ออร์ดูบาด ภูมิภาค NX
AZ-QAB กะบาลา ภูมิภาค
AZ-QAX กัค ภูมิภาค
AZ-QAZ กาซัค ภูมิภาค
AZ-QOB โกบุสถาน ภูมิภาค
AZ-QBA กูบา ภูมิภาค
AZ-QBI กูบัดลี ภูมิภาค
AZ-QUS กูซาร์ ภูมิภาค
AZ-SAT ซาตลี ภูมิภาค
AZ-SAB ซาบีราบาด ภูมิภาค
AZ-SAD ซาดารัค ภูมิภาค NX
AZ-SAH ชัคบุซ ภูมิภาค NX
AZ-SAK ชาคี ภูมิภาค
AZ-SAL ซาลยัน ภูมิภาค
AZ-SMI ชามากี ภูมิภาค
AZ-SKR ชัมคีร์ ภูมิภาค
AZ-SMX ซามุค ภูมิภาค
AZ-SAR ชารูอาร์ ภูมิภาค NX
AZ-SIY ซียาซัน ภูมิภาค
AZ-SUS ชูชา ภูมิภาค
AZ-TAR ตาร์ตาร์ ภูมิภาค
AZ-TOV โตวุซ ภูมิภาค
AZ-UCA อูจาร์ ภูมิภาค
AZ-XAC คัชมัซ ภูมิภาค
AZ-XAN คานลาร์ ภูมิภาค
AZ-XIZ คีซี ภูมิภาค
AZ-XCI โคจาลี ภูมิภาค
AZ-XVD โคจาวันด์ ภูมิภาค
AZ-YAR ยาร์ดิมลี ภูมิภาค
AZ-YEV เยฟลัค ภูมิภาค
AZ-ZAN ซันกีลาน ภูมิภาค
AZ-ZAQ ซากาตาลา ภูมิภาค
AZ-ZAR ซาร์ดับ ภูมิภาค

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้