กอร์เจิส

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Gorgeous)

กอร์เจิส (อังกฤษ: gorgeous) อาจหมายถึง